DE PEUTERGROEP (2 - 4 jaar).

  

In de peutergroep wordt de aandacht steeds meer gericht op het spel.  Het werken met materialen wordt veelal vervlochten in spelvormen en in het ‘doen-alsof’. Ook nu is er veel aandacht voor de grove en de fijne motoriek. Al spelenderwijs wordt dit meegenomen in het geheel. Er wordt nu ook aandacht besteed aan het jaargetijde waarin de lessen gegeven worden. In de herfst komt kabouter Spillebeen om de hoek kijken, spelen we met kastanjes  en maken we een spinnenweb. In de winter gaan we met de sneeuw spelen en in het voorjaar komen de vogels uit hun nestjes en kwinkeleren met ons mee, en nog veel meer… Ook hier spelen we aan het einde van elke les op steeds weer een ander eenvoudig instrumentje: de fluitjes, met de samba's, de bellenkransen, de ritmestokjes, de trommels, de klokjes-carrousels, de xylofoontjes, de bellen, de harmonica's enz.  De instrumentjes waarmee gewerkt wordt zijn soms al iets ingewikkelder. De sfeer in de groep is er één van grote geïnteresseerdheid. Ook hier is het één groot feest!

 

De babygroep: 4-11 maanden

De dreumesgroep: 1-2 jaar 

De peuter/kleutergroep: 3-5 jaar

De tovervogel: 4-6 jaar zonder ouders