Privacybeleid Muziek op Schoot Haarlem

 

Versie 0.1

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 2 mei 2018.

 

Muziek op Schoot Haarlem is er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, ons e-mailt of belt, en waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Muziek op Schoot Haarlem . U dient zich ervan bewust te zijn dat Muziek op Schoot Haarlem niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Muziek op Schoot Haarlem respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Het gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich via de website, telefoon of per email aanmeldt voor een van onze diensten vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren, oa. het correct indelen van de kinderen in de diverse leeftijdsgroepen. De gegevens worden opgeslagen in eigen beveiligde mappen van Muziek op Schoot Haarlem. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Welke gegevens worden verzameld en verwerkt

Muziek op Schoot Haarlem verzamelt en verwerkt persoonsgegevens. Een persoonsgegeven is elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens (meer) zijn. Er zijn vele soorten (klassen) persoonsgegevens. Voor de hand liggende gegevens zijn iemands naam, adres en woonplaats. Maar ook telefoonnummers en postcodes met huisnummers zijn persoonsgegevens. Gevoelige gegevens als iemands ras, afkomst, godsdienst of gezondheid worden ook wel bijzondere persoonsgegevens genoemd. Deze zijn door de wetgever extra beschermd. Deze bijzondere persoonsgegevens worden bij Muziek op Schoot Haarlem NIET verzamelt en verwerkt.

Hoe verwerken wij uw gegevens

Elke handeling die Muziek op Schoot Haarlem kan uitvoeren met persoonsgegevens, van verzamelen tot en met vernietigen horen bij het verwerken van uw gegevens. Dit is een zeer ruim begrip. Handelingen die er in ieder geval onder vallen, zijn: Het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

Wat wij bijhouden over onze jonge cursisten en hun ouders: de doeleinden

Muziek op Schoot Haarlem verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Als organisatie mogen wij verschillende gegevens over een cliënt bewaren in een dossier. Dit dossier bestaat uit administratieve gegevens en informatie die nodig is voor het organiseren van de diverse lente-, herfst- en wintercursussen. Het cursistendossier kan de volgende gegevens bevatten:

 • gegevens over seizoen van de cursussen:
 • naam van kind(eren) en ouder(s);
 • adresgegevens;
 • geboortedatum van deelnemende kinderen, voor indeling in de juiste groep;
 • telefoonnummer voor snel bereik in geval van ziekte van de lerares en/of bij samenstelling van de diverse groepen of bij verandering in groepssamenstelling
 • gegevens die nodig zijn om te berekenen hoeveel geld de lerares van Muziek op Schoot Haarlem krijgt;

Wie is de verantwoordelijke bij het verwerken van persoonsgegevens?

De verantwoordelijke is de persoon van Muziek op Schoot Haarlem,  die het doel van en de middelen voor het gebruik van persoonsgegevens bepaalt. De verantwoordelijke kan dit alleen doen, of samen met anderen. Het houdt in dat de verantwoordelijke uiteindelijk beslist of een organisatie persoonsgegevens verwerkt, en zo ja:

 • Om welke verwerking het gaat;
 • Welke persoonsgegevens de organisatie hierbij verwerkt;
 • Voor welk doel de organisatie dit doet;
 • Op welke manier de organisatie dit doet.

Wie is de betrokkene bij het verwerken van persoonsgegevens?

 • De betrokkene is degene van wie  persoonsgegevens worden verwerkt.
 • Dit is dus degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, zoals de jonge cursist en de volwassen begeleider van het kind.

Wie is de verwerker/bewerker bij het verwerken van persoonsgegevens?

Een verwerker/bewerker is een persoon of organisatie aan wie de verantwoordelijke de gegevensverwerking heeft uitbesteed. Bijvoorbeeld een administratiekantoor. Een bewerker is niet zelfstandig verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. De bewerker heeft wel een aantal afgeleide verplichtingen, voor onder meer beveiliging en geheimhouding van de gegevens. Binnen Muziek op Schoot Haarlem  zijn de verantwoordelijke en de verwerker/bewerker van de persoonsgegevens een en dezelfde persoon.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld.

Bewaren van persoonsgegevens

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen in eigen beveiligde mappen van Muziek op Schoot Haarlem. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. De inhoud van een digitaal of papieren dossier bevat veel informatie over een persoon. Om een goede administratie bij te kunnen houden, moet Muziek op Schoot Haarlem  bepaalde persoonsgegevens een tijd bewaren. Maar wij mogen die gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Er is op grond van de Wet bescherming geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens. Organisaties mogen zelf bepalen hoe lang zij persoonsgegevens bewaren. Hierbij kijken wij naar hoe lang de gegevens nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld of worden gebruikt. Wel zijn er concrete bewaartermijnen in andere wetten waar organisaties zich aan moeten houden. Bijvoorbeeld op grond van belastingwetgeving.

Vernietigen of archiveren

Is de bewaartermijn van persoonsgegevens voorbij of zijn de gegevens niet meer noodzakelijk? Dan zal Muziek op Schoot Haarlem de gegevens vernietigen. Muziek op Schoot Haarlem mag persoonsgegevens in een archief bewaren als dit bestemd is voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. Tenzij de Archiefwet of een andere wet van toepassing is, geldt voor persoonsgegevens in een archief geen bewaartermijn. De organisatie moet de gegevens vernietigen als ze niet meer nodig zijn voor het doel van het archief. 

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle cursisten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op een bepaald moment aan ons is verstrekt.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Muziek op Schoot Haarlem worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Muziek op Schoot Haarlem gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Muziek op Schoot Haarlem maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Muziek op Schoot Haarlem bij Googlezoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Muziek op Schoot Haarlem te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Muziek op Schoot Haarlem heeft hier geen invloed op.

Muziek op Schoot Haarlem heeft Google geen toestemming gegeven om via Muziek op Schoot Haarlem verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en “services”, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:

Muziek op Schoot Haarlem

Grebberstraat 35

2021 ZA Haarlem

06-48 35 68 91

muziekopschoot@live.nl