Algemene Voorwaarden:

 

 

 AANMELDING ZONDER AFMELDING:

 

Bij afmelding binnen 1 week na uw aanmelding én tot veertien dagen vóór de startdatum van de door u gekozen cursus, volgt restitutie van het cursusgeld minus € 30,- administratie. Wanneer u het cursusgeld nog niet voldaan had, betaald u Muziek op Schoot derhalve € 30,-.

 

Meldt u zich af in de twee weken vóór de startdatum van uw cursusdag, dan volgt restitutie van de helft van het cursusgeld van de door u gekozen cursus. Wanneer u nog niet betaald heeft, betaald u Muziek op Schoot derhalve € 85,-.

 

Wordt een kind helemaal niet afgemeld, dan houdt u een plaats bezet en zijn de volledige kosten van het cursusgeld voor u. Ook wanneer u nog niet betaald heeft.

Bij eventuele weigering van betaling zal de vordering naar het incassobureau gaan, waar extra kosten aan verbonden zijn. Deze kosten zijn volledig voor uw eigen rekening. Muziek op Schoot is namelijk niet verantwoordelijk voor uw keuzes.

Muziek op Schoot is ook niet verantwoordelijk voor ziektes en andere zaken die u en uw gezin overkomen en zij hoeft derhalve géén cursusgeld te retourneren bij afwezigheid van het kind en de ouder die het kind begeleid.

Als u zich heeft ingeschreven en daarmee per direct een plek heeft gekregen, dient de betaling binnen een week én vóór de start van de cursus binnen te zijn bij mij. Er is geen enkele reden, dat u niet hoeft te betalen als u het aanmeldingsformulier heeft ingestuurd. U dient namelijk met het versturen de Algemene Voorwaarden te accepteren en daarmee gaat u akkoord met de betaling van het volledige cursusgeld!!!

 

Mocht er onverwacht geen plek zijn voor u en uw kind dan wordt UITERAARD HET TOTALE BEDRAG teruggestort en worden er ook geen administratiekosten gerekend.

 

ZIEKTE EN AFWEZIGHEID:

 

Lessen door ziekte of afwezigheid van u of uw kind kunnen NIET worden ingehaald op andere dagen!

 

Tevens is het NIET de verantwoordelijkheid van Muziek op Schoot, wanneer u door omstandigheden, ziekte, verandering van werk of aanbieding van kinderdagverblijven of peuterspeelzalen, crèches, ed. de keuze maakt of noodgedwongen moet maken om niet verder te gaan met de lessen van Muziek op Schoot. Restitutie van cursusgeld is dan NIET mogelijk.

 

Het is ALTIJD mogelijk om een andere volwassene met uw kind mee te laten gaan naar Muziek op Schoot, als u zelf niet meer in de gelegenheid bent om dat te doen, om de cursus af te ronden.

Het is bij verandering van werkdag mogelijk om van dag te veranderen, ALLEEN als er plek is in die groep op die dag, die u dan graag wenst.

Ook is het mogelijk, dat een andere kind, dat u kent uit uw omgeving, de plek van uw kind overneemt, wanneer uw kind de cursus niet kan afmaken.  De financiële afhandeling daarvan ligt dan bij u.

 

CORONA-MAATREGELEN:

 

Op locatie worden de richtlijnen van het RIVM zorgvuldig uitgevoerd. Ook u dient zich aan deze richtlijnen te houden tijdens de les. Wij willen voorkomen, dat het gebouw moet sluiten.

Gedurende de cursus zorgen wij voor de nodige hygiëne. 

Tevens draag ik er zorg voor dat de materialen, waarmee gedurende de cursus gewerkt wordt, zeer regelmatig gedesinfecteerd en gewassen worden.

Wanneer er sprake is van een lock-down in Nederland of lokaal en mag Muziek op Schoot de lessen door maatregelen van de regering niet meer op locatie geven, dan worden de lessen vervolgd via ZOOM-online of buiten op het gras bij goed weer!

 

AANSPRAKELIJKHHEID:

 

MUZIEK OP SCHOOT HAARLEM KAN OP GEEN ENKELE WIJZE AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR SCHADE BIJ KINDEREN, OUDERS OF MEEGEBRACHTE VOORWERPEN ALS TASSEN, MOBIELE TELEFOONS, JASSEN, SCHOENEN, ENZ.

 

MUZIEK OP SCHOOT GAAT ZORGVULDIG EN VAKBEKWAAM OM MET DE KINDEREN EN DE OUDERS. ER IS STEEDS TOEZICHT OP DE HANDELINGEN, DIE VERRICHT WORDEN DOOR DE OUDERS EN KINDEREN OP LOCATIE. BIJ TWIJFEL OVER EEN HANDELING VAN OUDERS WORDT ER EEN GOED ONDERBOUWD  VOORSTEL AAN DE BETREFFENDE OUDER VOORGELEGD.  OUDERS ZIJN ZELF TEN ALLEN TIJDE VERANTWOORDELIJK VOOR DE EIGEN OMGANG MET HUN EIGEN KIND EN DE KINDEREN VAN ANDEREN!!!