Algemene Voorwaarden:

 

 

 AANMELDING ZONDER AFMELDING:

 

Bij afmelding binnen 1 week na uw aanmelding én tot veertien dagen vóór de startdatum van de door u gekozen cursus, volgt restitutie van het cursusgeld minus € 25,-. Wanneer u het cursusgeld nog niet voldaan had, betaald u Muziek op Schoot derhalve € 25,-.

 

Meldt u zich af in de twee weken vóór de startdatum van uw cursusdag, dan volgt restitutie van de helft van het cursusgeld van de door u gekozen cursus. Wanneer u nog niet betaald heeft, betaald u Muziek op Schoot derhalve € 72,50.

 

Wordt een kind helemaal niet afgemeld, dan houdt u een plaats bezet en zijn de volledige kosten van het cursusgeld voor u. Ook wanneer u nog niet betaald heeft.

Bij eventuele weigering van betaling zal de vordering naar het incassobureau gaan, waar extra kosten aan verbonden zijn. Deze kosten zijn volledig voor uw eigen rekening. Muziek op Schoot is namelijk niet verantwoordelijk voor uw keuzes.

 

Mocht er onverwacht geen plek zijn voor u en uw kind dan wordt uiteraard het totale bedrag teruggestort.

 

ZIEKTE EN AFWEZIGHEID:

 

Lessen door ziekte of afwezigheid van u of uw kind kunnen NIET worden ingehaald op andere dagen!

 

Tevens is het NIET de verantwoordelijkheid van Muziek op Schoot, wanneer u door omstandigheden, ziekte, verandering van werk of aanbieding van kinderdagverblijven of peuterspeelzalen, crèches, ed. de keuze maakt of noodgedwongen moet maken om niet verder te gaan met de lessen van Muziek op Schoot. Restitutie van cursusgeld is dan NIET mogelijk.

 

Het is ALTIJD mogelijk om een andere volwassene met uw kind mee te laten gaan naar Muziek op Schoot, als u zelf niet meer in de gelegenheid bent om dat te doen, om de cursus af te ronden.

Het is bij verandering van werkdag mogelijk om van dag te veranderen, ALLEEN als er plek is in die groep op die dag, die u dan graag wenst.

Ook is het mogelijk, dat een andere kind, dat u kent uit uw omgeving, de plek van uw kind overneemt, wanneer uw kind de cursus niet kan afmaken.  De financiële afhandeling daarvan ligt dan bij u.

 

CORONA-MAATREGELEN:

 

In het gebouw De Schakel worden de richtlijnen van het RIVM zorgvuldig uitgevoerd. Ook u dient zich aan deze richtlijnen te houden tijdens binnenkomst in het gebouw en tijdens het naar buitengaan. Wij willen voorkomen, dat het gebouw moet sluiten.

Gedurende de cursus zorgen wij voor de nodige hygiëne. Handen en handjes kunnen gedesinfecteerd worden voor aanvang van de les.

Zolang de 1,5 meter regel gehanteerd wordt, dienen wij volwassenen ons daaraan te houden. Voor de kinderen geldt deze regel niet.

Tevens draag ik er zorg voor dat de materialen, waarmee gedurende de cursus gewerkt wordt, zeer regelmatig gedesinfecteerd en gewassen worden.

Wanneer er sprake is van een lock-down in Nederland of lokaal en Muziek op Schoot mag de lessen door maatregelen van de regering niet meer op locatie geven, dan worden de lessen vervolgd via ZOOM-online!