Meest gestelde vragen over de cursus "Muziek op Schoot"

Proefles?

 

Er wordt zeer regelmatig gevraagd of er een proefles gevolgd kan worden.

Een proefles volgen bij Muziek op Schoot is NIET mogelijk.

We werken met relatief korte cursussen en zien meer dan 100 kinderen per week.

Na 29 jaar ervaring en zeker meer dan 3000 kinderen blij te hebben gemaakt met alle zang, dans en muziek, kunnen we zeggen dat soms 1 kind per jaar niet zijn of haar draai kan vinden in een groep. Alle andere kinderen vinden de liedjes en de muziek in de loop van de cursus steeds geweldiger en kunnen niet wachten tot de week weer voorbij is en we weer gaan beginnen.

 

Laat je als ouder ook verrassen. De kracht van de lessen zit vooral in de eenvoud en de aandacht!

 

Als jouw kind niet op zijn of haar plek lijkt te zijn in die Muziek op Schoot-groep, gaan we kijken wat er aan de hand is. Ik reik dan nieuwe suggesties aan de ouder aan. Als uiteindelijk gaat blijken dat we dit niet in drie lessen kunnen oplossen of veranderen voor jouw kind en jouw kind zich nog steeds ongelukkig voelt, dan stoppen we met de resterende lessen en krijgt u het resterende cursusgeld terug. 

Gelukkig komt dit maar heel zelden voor!

Ook de kat-uit-de -boom-kijk kinderen, en dat zijn er heel wat in mijn lessen, voelen zich binnen een paar lessen heerlijk thuis in de groep!

 

Alle kinderen krijgen de ruimte en de tijd, die ze nodig hebben om zichzelf te zijn in de lessen!

Het ene kind zal expressief zijn en zichzelf laten zien. Het andere kind heeft tijd nodig om alles te verwerken en een plekje te geven, voordat het in beweging kan komen. Dit kind viert een feestje binnenin zichzelf en zal als het zich veilig voelt - met name thuis - de hele Muziek op Schoot-les met alle nuances in geuren en kleuren herhalen. Weet dan dat alle kinderen bij mij alleen maar zichzelf hoeven zijn en ook gewoon mogen kijken. 

Zie maar eens hoe blij dit kind van binnen is! En hoe fijn het is, dat je er helemaal bij mag zijn en er niets van je verwacht wordt! Dat je mag genieten van alles wat zich aandient!

 


Lesduur?

 

We gaan 45 minuten zingen, dansen, muzikale spelletjes doen en muziek maken!

Les inhalen?

 

Inhalen van de les is om een aantal praktische redenen helaas NIET mogelijk!!!

- Veel groepen zijn vol. Er kan dan geen kind meer bij.

- Bijhouden van schema's van afmeldingen kost verhoudingsgewijs enorm veel tijd en leveren bijna niks op.

- Afmeldingen komen vaak heel laat binnen.

 

Daarom kiezen we voor duidelijkheid: Je kind en jij krijgen een plek in een vaste groep op een vaste tijd en op een vaste dag in de week.

Dat je een les niet kunt komen of dat je kind of jij ziek zijn is niet de verantwoordelijkheid van Muziek op Schoot.

Ook als je gedurende de cursus ineens een plek krijgt op de peuterspeelzaal of een andere baan krijgt is niet de verantwoordelijkheid van Muziek op Schoot. Kies je ervoor om dan niet meer naar de lessen te komen, dan volgt géén restitutie van cursusgeld.

Veel ouders missen weleens een les door allerlei uiteenlopende redenen.

 

Voordeel en plezier vaste groep:

Het is fijn voor de kinderen om elke week vertrouwde gezichtjes en gezichten te zien.

Kinderen vinden een vaste groep heel leuk en zijn in de war als ze ineens in een andere groep komen.

Kinderen en ouders leren elkaar in een vaste groep heel snel kennen.

Elke week opnieuw één of meer nieuwe gezichten in de groep, die weer verdwijnen, brengt veel onrust.

Omdat je elkaar veel beter leert kennen, vinden er regelmatig hele leuke voorvallen plaats!

Er ontstaan door contacten via de Muziek op Schoot-lessen veel vriendschappen van kinderen en ouders voor lange duur en zelfs voor het leven!!!

 

Wie mag mee met je kind?

 

Er gaat één volwassene mee met je kind.

Dat kan moeder zijn of vader, oma, opa, de buurvrouw of een oppas!

Afwisselen per week van ouders of een andere volwassene kan!!!

 

Mag ik iemand meenemen naar de les?

 

Het is heel jammer, maar er mag GEEN EXTRA VOLWASSENE mee naar de les voor de gezelligheid!

De volwassene mag wel alleen met jouw kind mee naar de les in jouw plaats!

 

Bij fysieke beperkingen kun je met mij overleggen.

 

 

Extra kind mee naar de les?

 

Wanneer je een extra kind mee naar de les meeneemt, bijvoorbeeld het buurjongetje, omdat zijn vader naar het ziekenhuis moet, je nichtje, enzovoort, wordt er voor dit kind het bedrag van een losse les betaald à € 15,-. Dit wordt meteen contant afgerekend in de les.

 

Wanneer de scholen de deuren sluiten, mag je schoolgaande kind mee naar de les, bijvoorbeeld bij studiedag of een verlengde vakantie.

Er wordt dan een bijdrage van € 8,- CONTANT pet kind betaald in de les.

 

 

Foto's in de les maken?

 

Een à twee keer in de hele cursus een foto maken is toegestaan. Zo veel mogelijk alleen van je eigen kind ivm privacy.

Foto's en filmpjes gemaakt bij Muziek op Schoot zijn alleen voor eigen gebruik en mogen nooit worden doorgestuurd naar derden.

 

Als je foto's maakt, is er even geen 'samen' meer en kan je kind zich ineens alleen voelen. Beperk daarom het fotograferen.

 

Foto's en filmpjes plaatsen op INTERNET kan alleen met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van en via mij.